Algemene beschouwing

Spreektekst Algemene beschouwing 2018


1 nov. 2018 - Voorzitter, leden van raad en belangstellende
Voor onze partij is dit de eerst begrotingsbehandeling sinds wij in maart in deze raad gekozen zijn, en om eerlijk te zijn "wij zitten met onze oren te klapperen"
De spilziekte van deze raad en zijn college is tenenkrommend, dit college had een valse start om met 1,6 fte wethouders meer aan de slag te gaan, deze start kost Zaanstad al twee en halve ton per jaar.
150 dagen ideeën ophalen en in gesprek met de stad, terwijl een losgeslagen raad geld over de balk aan het smijten is.
Als je in Zaanstad iets labelt met "Natuur", "Cultuur" of "Multicultuur" dan is,.... dit de raad van onbegrensde en spilzieke mogelijkheden, je zou bijna vergeten dat deze Gemeente meer dan een half miljard schuld heeft.
Neem nou bijvoorbeeld de Noordse woelmuis, ergens staat dit diertje op een lijst dat hij zeldzaam zou zijn, nou ik kan U verzekeren niet hier, bij elk project wordt dit ongedierte misbruikt om te klagen om te vertragen, onderzoeken om te onderzoeken.
Een extra onderzoek naar vleermuizen, alleen maar omdat een raadslid een fetisj heeft met boomspleten, alsof het allemaal niets kost.
Over "Cultuur" hoef ik niet veel meer te zeggen we hebben het net gezien met de toekenning van 125.000 euro extra subsidie voor Fluxus, het gaat niet eens meer om het bedrag.
"Ongeveer" hebben we dit nodig, we zijn nog in onderhandeling, en de handen gaan al omhoog om dit geld over te dragen, bovenop de 1,8 miljoen die deze organisatie al opslurpt.
Een soort "Wiedergutmachung" voor het niet bouwen van de Cultuurcluster, lijkt het.
De oogkleppen die men opheeft als het om islamisering gaat is natuurlijk opmerkelijk, als iedereen in de krant kan lezen dat tijdens een benefietbijeenkomst Terrorist en Broeder Tarik Ibn Ali voor een dolenthousiaste menigte zijn opwachting maakt om drie dagen geld in te zamelen voor de nieuw te bouwen moskee in Assendelft.
Onze Bibob ambtenaar of afdeling kan daar niets over vinden, lezen geen kranten denk ik.
Ondertussen is Masterplan Poelenburg/Peldersveld in werking getreden, om deze wijken diverser te maken.
In dit geval is diverser maken, er voor zorgen dat deze wijk alweer aan het geldinfuus moet om er voor te zorgen dat deze wijk weer aantrekkelijk wordt zodat zelfs Zaankanters er weer willen wonen.
Maar als je daar een lagere school bezoekt en twéé op de honderd kinderen is van Nederlandse afkomst, ziet men dat er nog een lange weg te gaan is om de wijk wat diverser te maken.
Dus gaan we tonnen euro's proberen te investeren om kleuters van 2, één half jaar eerder naar de peuterspeelzaal te krijgen, om taalachterstand te voorkomen.
En dit terwijl er in het primair onderwijs klassen uitvallen en zelfs de 4 daagse schoolweek geïntroduceerd is om het leraren tekort op te vangen.
Of Zaanstad er in de toekomst veiliger op wordt is nog maar de vraag, één politiebureau in Zaanstad en een veredelde schaftkeet op de meest onveilige kilometer lijkt toch veel tekort. Na moord, na doodslag, en nu weer een schietpartij op de Burgt en als klap op de vuurpijl wildwest taferelen in het Zaans Medisch Centrum, lijkt het tijd voor hardere maatregelen.
Maar misschien als we het van onderop laten initiëren en gratis bordjes gaan verstrekken met "kogelvrije zones" dat het een kans van slagen heeft.
Als we het toch over het Zaans Medisch Centrum hebben, na de faillissementen van ziekenhuizen in de regio zou het misschien raadzaam zijn om de vinger aan de pols te houden bij ons Ziekenhuis, daar deze echt onmisbaar is voor onze inwoners.
Dat wij als gemeente borg staan voor miljoenen lijkt nu even bijzaak, wij moeten borg staan voor een goede zorg in Zaanstad.
Er dreigen grote tekorten in de jeugdzorg, dit terwijl het aantal cliënten lijkt te dalen maar er steeds meer duurdere zorg wordt voorgeschreven.
Wij van de PVV vinden dat een second opinion wel hier wel op zijn plaats is.
De kosten voor de Jeugdzorg zijn dus een zorg, terwijl er een groeiend probleem in de ouderenzorg op de loer ligt,
door de vergrijzing van Nederland en daarmee ook Zaanstad zal in de komende 10, 20 jaar het aantal patiënten met Dementie ernstig stijgen, en wat weten we er eigenlijk van ????
"bar weinig"
Daarom ook ons streven om van Zaanstad een Dementievriendelijke gemeente te maken.
De zorgen die wij hebben omdat onze ouderen langer thuis moeten blijven wonen lijken ons terecht, niet alleen voor de ouderen zelf.....maar ook voor hun mantelzorgers.
We moeten natuurlijk voorkomen dat onze mantelzorgers ook zorg nodig hebben.
Dan hebben we natuurlijk nog de woningbouwopgave en de verduurzaming, laten we nu in ieder geval zorgen dat de woningbouw op gang komt, de 1000 woningen die we elkaar beloofd hebben gaan er op deze manier echt niet komen, doorstroming op de woningmarkt is van groot belang.
Daarom moeten wij af van de voorrangsregeling voor statushouders, je kunt onze Zaanse woningzoekende niet blijven discrimineren op de woningmarkt.
Met nieuwe woningtoewijzingsafspraken in de maak lijkt mij dit een belangrijke afsluiting van deze beschouwing van de PVV.
Dank U