Algemene beschouwing

Bezwaar tegen moskee Saendelft


18 nov. 2018 - Na gesprekken met en verzoeken van buurtbewoners, omwonenden, andere bewoners uit Assendelft en onze achterban, hebben wij een concept-bezwaarschrift gemaakt om U te helpen om bezwaar te maken tegen de stichting Ar-Rahma - Kleurrijk.
Deze stichting wil de beruchte moskee bouwen in Saendelft.
Veel inwoners van Assendelft denken dat met het afgeven van de omgevingsvergunning de palen voor die moskee al de grond in gaan, dat is dus helemaal niet waar.
Nu is het dé tijd om bezwaar te maken tegen de vergunningverlening.
U heeft nog 2 weken de tijd om uw stem te laten horen, dus inleveren voor 5 December
Als U tegen de bouw van deze moskee bent, is het nu de tijd om aktie te ondernemen.
De verzoeken om hulp heeft ons aan het werk gezet en een tweetal bezwaarschriften is het resultaat.
Eén versie die U op de hand in kan vullen en één versie die U met MS Word kunt bewerken.

Je kan bezwaar maken als belanghebbende, op de omgevingsvergunning op:

• Objectief belang
• Persoonlijk belang
• Actueel belang
• Rechtstreeks belang

Dit standaard bezwaarschrift kunt u als volgt gebruiken:
Vul uw gegevens in en de reden van bezwaar (wij hebben de meest gemeldde op een rijtje gezet) en verstuur de bezwaarbrief het bezwaar twee maal op.
Eén maal aangetekend en éénmaal per gewone post.
Bewaar een kopie voor uzelf.

Hoe in te vullen:
Vul uw naam en adresgegevens in, geef de datum in van het opmaken van het bezwaarschrift.
Als U een kennis of een organisatie wil machtigen om bezwaar te maken gebruik dan het aparte bezwaarschrift.
Vergeet ook niet om de aparte machtiging in te vullen.
Typ uw toelichting onder de opsomming en haal de rode tekst met de uitleg weg.
Hetzelfde geldt voor de bijlagen, indien er geen bijlagen worden meegestuurd.

Let op!!


U dient bijlagen toe te voegen.
Namelijk een kopie van de "bekendmakingen gemeente".
De bijlage kunt u hier vinden en downloaden om als bijlage mee te sturen: pdf-bijlage bekendmakingen 24 oktober 2018

UPDATE - We hebben nog een alternatief bezwaarschrift toegevoegd, van één van de bezwaarmakers ( facebook-site: Assendelft bouw Moskee ?), die wij zéér kansrijk achten (bezwaar tegen bestemming)

Bezwaarschrift
Bezwaarschrift tegen bestemmning (UPDATE)
Bezwaarschrift (MS Word-document)
Machtiging
Machtiging (MS Word-document)