Stop islam

Turkse weekendscholen


10 aug. 2018 - In Turkije zijn op dit moment 400.000 Syrische kinderen die niet naar school gaan. In Turkije worden deze kinderen gezien als lekker goedkope arbeidskrachten, of te wel pure uitbuiting. De EU betaald Turkije 3 miljard voor de opvang van o.a. deze kinderen.
Ondertussen heeft Erdogan weer een "hoe breid ik mijn invloed uit" konijn uit zijn hoge hoed getoverd: Turkse weekendscholen voor 'Turkse' kinderen in heel Europa.
De YTB, een Turkse overheidsinstantie gericht op Turken in het buitenland, wil geen openheid geven over het aantal aanvragen voor financiering van Erdogan's weekendscholen uit Nederland. Maar er zijn er genoeg, om deze scholen te stichten in Nederland.
Het doel van deze scholen is echt niet om cultuur te snuiven, nee, dit is gewoon een volgende stap om greep te houden op de in Nederland wonende Turken. Erdogan ziet de Turken in Europa als zijn onderdanen, mede gesteund door hun stemgedrag.
De jongemannen van Turkse afkomst krijgen genoeg de kans om de Turkse cultuur op te snuiven als zij hun dienstplicht in Turkije kunnen vervullen.
Maar vreemd genoeg willen ze die cultuur niet ervaren en kopen massaal hun dienstplicht af.
Er moet toch eens een keer een eind komen aan de bemoeizucht en expansiedrift van Erdogan, de dubbele paspoorten en dubbele loyaliteit blijft een probleem.
Misschien moet er gewoon een keer echt gekozen worden, wat is het nou eigenlijk: Turkse Nederlanders, in Nederland wonende Turken of Nederlanders met een Turkse achtergrond.
Wij hebben dan ook vragen gesteld aan het college, om na te gaan, of er ook plannen zijn voor dit soort weekendscholen in Zaanstad. Wij vinden dit soort scholen een grote stap terug, en zien dit als segregatie, in plaats van integratie.