517 miljoen schuld

Uitstel van executie


8 febr. 2018 - Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen 2018 schetsen wij van de PVV Zaanstad een beeld, dat u als burger van deze gemeente genegeerd wordt door het college van burgemeester en wethouders. Bestuur- en partijkartel in optima forma. Dit heeft geleid tot gigantische schulden, wat zeer ernstige gevolgen heeft, hoe de gemeente Zaanstad er financieel voor staat. Zeer slecht dus. Met een stijgende schuld van 517 miljoen EURO gaat dit dus niet beter. Denk hierbij aan zeer grote bouwprojecten, zoals het cultuurcluster, waar de gemeente liever heeft, dat u als burger daar geen inspraak over heeft. Of te wel het partijkartel beslist met en van uw geld, zonder dat u hier over wat te zeggen heeft. Het vertrouwen in het gemeentebestuur, gestaafd door de zeer lage opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, is zeer laag. U kunt hier op 21 maart verandering in brengen door dit bestuur- en partijkartel hierop af te rekenen.