Very Beekhuis de Boer

Very Beekhuis de Boer - fractieassistent


Very Beekhuis de Boer, ruim 40 jaar woonachtig in Zaanstad: eerst Wormerveer, Krommenie en nu in Assendelft.
Lang werkzaam geweest bij ForboKrommenie, hierna als ondernemer.
Al jaren lokaal politiek betrokken en nu fractielid en fractieassistent van de Zaanse PVV.
Een belangrijke reden hiervoor is dat het verkiezingsprogramma van de Zaanse PVV mij zeer aanspreekt.


Een paar voorbeelden:


De Zaanse woningnood, 15 jaar wachten; daarom Zaankanters voorrang
Bestrijding van toenemende criminaliteit in Zaanstad
Meer faciliteiten in de dorpen: zoals een gemeente hulpsecretarie weer terug in de wijken en de wijkagent in een wijkpost en niet op politiebureau in Zaandijk.
Ouder worden in je eigen wijk moet mogelijk worden dus meer betaalbare seniorenwoningen, meer lokale kleinere verpleeg/verzorgingsmogelijkheden en ook zorgcentra meer lokaal aanwezig.
Nieuwbouw is noodzakelijk door de grote woningnood maar direct moet ook aan ontsluiting worden gedacht want Zaanstad slibt dicht met files
Noodzakelijk is de aansluiting a8/a9. Nu slibben de dorpen Assendelft, Krommenie en Wormerveer dicht met toenemend verkeer vanaf de A9/A8 en de nieuwbouw in Zaanstad. Dit is voor de gezondheid erg slecht, geeft geluidsoverlast. Daarom zullen wij ook landelijk en naar de provincie onze partij steeds blijven informeren en aandringen dat deze er nu snel moet komen.
Als laatste is mijn speciale speerpunt: participatie: er moet met de inwoners van Zaanstad gesproken worden in plaats van over de bewoners. Dit geldt voor allerlei zaken, onder andere nieuwbouw plannen, verkeersproblemen, parkeren in de wijk en buurtgerichte problemen.

De afgelopen maanden ben ik al met diverse bewoners in gesprek gekomen, vooral ondernemers. Dit wil ik de aankomende raadsperiode zeker blijven doen omdat ik van mening ben dat alleen op die manier je de stem van de bewoners kan horen.


Raadsleden

  • Peter van Haasen

    Peter van Haasen