Algemene beschouwing

Algemene beschouwing


27 okt. 2022 - We zijn hier voor de algemene beschouwing op de begroting 2023-2026
Maar als ik hier onze bijdrage van 2019 of 2020 zou voorlezen, zou niemand het merken.
Begroten is niet alleen een overzicht maken van de verwachte inkomsten en uitgaven.
Maar ook het bewaken ervan.
Zodat uitgaven niet explosief stijgen of inkomsten dramatisch dalen.
Of eventuele uitgaven wel het gewenste effect hebben.
Zijn de miljoenen die wij in Poelenburg pompen de moeite wel waard?
Worden subsidies voor buurthuizen wel evenredig over Zaanstad verdeeld?
Het is een kwestie van afstellen, bijstellen en uitstellen.
Waar liggen de prioriteiten van dit college?
De prioriteit van de PVV is in ieder geval zo laag mogelijke lasten voor al onze inwoners.
Of je nu in Indische buurt, Saendelft of Poelenburg woont.
Onze inwoners betalen nog steeds één van de hoogste lokale lasten van heel Nederland.
Het bedrijfsleven is niet veel beter af, zelfs de kleine ondernemers op de markt moet het ontgelden en krijgt een explosieve kostenstijging voor hun kiezen.
Tijdens de corona-lockdown was de markt één van de belangrijke, sociale bakens in die woelige tijd.
De PVV vind de markt te belangrijk om doormiddel van een financiële draaikolk te laten verzuipen en komen daarom met een motie.
Een van de financieel grootste slachtoffers van het coronabeleid: de horeca wordt wederom geconfronteerd met een verhoging van de toeristenbelasting.
Terwijl ze nog niet zijn hersteld van eerder opgelopen schade.
Hoe gastvrij is Zaanstad eigenlijk?
Eigenlijk helemaal niet, er zijn hier partijen die ronduit een hekel hebben aan toerisme . . . . om de manier waarop ze zich vervoeren of desnoods om wat ze eten.
Wij vinden toerisme WEL belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid.
Jarenlang hebben we ons zorgen gemaakt over de vluchtige toerist, die geen muntje achterliet in Zaanstad.
Maar toeristen die wel kiezen voor een langer verblijf in onze mooie stad worden bestraft met hoge toeristenbelasting.
Zelfs de allerkleinste toerist betaald hier de hoofdprijs.
Daar willen we doormiddel van een motie veranderen.

Maar terug naar onze inwoners.
Terwijl Zaankanters zich zorgen maken of ze aan het eind van de maand hun rekeningen kunnen betalen, voegt Zaanstad geldverslindende programma's toe aan de begroting:
Kansengelijkheid en duurzaamheid.
Ondanks dat organisatie op zijn tandvlees loopt vanwege onderbezetting start men in januari met een programma-manager D&I (Diversiteit en Inclusie)
Zaanstad, dat moeilijk personeel aan zich kan binden wil doormiddel van voorbeeldwerkgeverschap zijn wervings- en personeelsbeleid tonen . . . welke gericht is op diversiteit en inclusiviteit.
Wij lezen hier een soort negatieve, positieve discriminatie dat riekt naar anti-blank racisme.
Terwijl ik toch ergens heb gelezen dat een ieder die zich in Nederland bevind, in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden.
Er staat daar nergens dat vanzelfsprekend dominerende autochtone groepen of personen wel gediscrimineerd mogen worden.
Toch zien we het steeds vaker, of het nu gaat om dit slecht werkgeverschap, vrouwenquotum of woningzoekenden.
De Adviesraad Migratie komt zelfs met het advies tot verplicht discrimineren van eigen inwoners ten faveure van migranten.
Het moet toch niet gekker worden.

Voor velen is Artikel 1 van de Grondwet het fundament van de rechtstaat.
Maar voor velen OOK alleen maar als het hen uitkomt.
Dus we discrimineren er met zijn ALLEN vrolijk op los.
Of het nu gaat om toekomstige werknemers, het uitsluiten van sinterklaas-comités, Pact-Poelenburg of starters op de woningmarkt Daarom komen wij weer met een motie om de voorrang voor statushouders op de woningmarkt af te schaffen.
Ja, voor de vierde keer . . . . . voormalig Wethouder Mutluer, zei bij onze laatste poging: "Dit gaat niet gebeuren zolang ik hier wethouder ben"
Het goede nieuws is, zij is hier geen wethouder meer.
Het mooie is, de huidige portefeuillehouder was mede-indiener van onze vorige pogingen.
Een toezegging van deze wethouder zou daarom natuurlijk lekker zijn, maar ik zal hem niet uitdagen om dit college nu al op te blazen.
Ze zijn immers nog amper ingewerkt Dus we laten de motie: oordeel Gemeenteraad

Juist in deze tijd van …. quote "hoe meer asielzoekers, hoe beter" einde quote, hebben onze starters en andere woningzoekenden onze extra bescherming hard nodig.
Dus nieuwe ronde nieuwe kansen . . . . .
Een nieuwe vorm van kansengelijkheid . . . . . . . . voor Zaankanters.


PVV extra

Moties
Amendementen