voorrang leerkrachten, zorgpersoneel en politieagenten

Campagne beloftes


21 april. 2022 - In aanloop naar de verkiezingen hebben buiten de berg flyers die we verspreid hebben door heel Zaanstad, ook diverse debatten gevoerd.
Veiligheid, woningbouw en ook onderwijs waren belangrijke debatthema’s.
Het tekort aan leraren is ons al lang een doorn in het oog.
Dit probleem kreeg een extra lading doordat kinderen soms tot regelmatig nog maar 4 dagen les krijgen per week. Tijdens een onderwijsdebat kregen we opmerkelijke verhalen te horen, dat scholen leerkrachten verloren omdat ze in Zaanstad geen woning konden vinden, laat staan nieuwe aan kunnen trekken.
Voor de PVV is dat een doorn in het oog. Dit huidige college deelt woningen uit aan asielzoekers, terwijl onze eigen inwoners jaren moeten wachten of de wijk nemen.
Wij hebben diverse keren moties ingediend om de voorrang voor asielzoekers te stoppen, zonder succes. Landelijk zijn er regels waaraan het geven van voorrang moet voldoen.
Er mag dus geen voorrang gegeven worden aan specifieke beroepen. Nog niet !!! De gemeente mag maar bij 25% onderscheid maken voor eigen inwoners.
Daar vallen de schrijnende gevallen, maar opmerkelijk asielzoekers ook onder.
Nu gingen er al een tijd geruchten dat we in de toekomst meer mogelijkheden zouden krijgen.
Wat blijkt, er ligt een wetswijziging klaar dat gemeenten twee keer zo veel woningen mogen toewijzen aan eigen inwoners.
Dat is natuurlijk goed nieuws.
Een andere prettige bijkomstigheid is dat gemeenten ook de mogelijkheid krijgen om voorrang te verlenen aan specifieke beroepsgroepen met een maatschappelijk belang. Het leek ons een goed plan om dit “kadootje” snel uit te pakken.
We hadden immers duidelijk aangegeven in onze campagne hier een groot voorstander van te zijn. Dit bouwplan omvat tegen de 450 woningen, waarvan een deel betaalbaar wordt genoemd, dus wij dachten: laten we proberen om een aantal ‘betaalbare’ woningen, wij hopen op een stuk of 15, te reserveren voor leerkrachten, politie en zorgpersoneel.
Omdat het tekort aan deze mensen dramatisch is . . . . voor de hele samenleving.
Dus maakte wij onze eerste motie in de nieuwe raadsperiode en stuurde deze rond naar de overige fracties.
Na een negatief en een positief bericht, hebben we zonder steun deze motie uiteindelijk maar alleen ingediend.
Onze fractievoorzitter had zich voorgenomen deze motie toch met hand en tand te verdedigen, zoals hij dat voor de verkiezing ook had gedaan.
Na zijn vurige pleidooi bleek er toch van alle kanten steun te zijn voor onze motie, dat het er op leek dat de motie een meerderheid zou halen.
Bij stemming bleek deze zelfs unaniem te zijn. Dat komt niet vaak voor.
En neem aan, bij een PVV motie is dat een zeldzaamheid.
Natuurlijk zijn wij hartstikke blij, met de aangenomen motie en de nieuwe wet: twee keer zoveel woningen te mogen toewijzen aan Zaankanters en ook een kleine bijdrage geleverd om Zaanse leraren, agenten en verpleegkundigen te behouden. Of nieuwe naar Zaanstad te krijgen.