Grondwet

Artikel #1 van de Grondwet


23 dec. 2022 - We discrimeneren er met zijn allen vrolijk op los
De laatste tijd is 'links' Nederland druk bezig om een overbodige aanpassing te forceren in de grondwet. Artikel #1 zou aanpassing behoeven.
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan"

Misschien zou "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook, is niet toegestaan." al genoeg moeten zijn. De latere toevoeging van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht werken nu al niet, laat staan als men dat met nog meer groepen gaat uitbreiden.
Maar in Nederland willen we graag iedereen in hokjes plaatsen of willen we graag in hokjes geplaatst worden. Gaat het om algemene acceptatie of om acceptatie omdat je 'anders' bent? Zolang je 'anders' wordt gezien of behandeld is het eigenlijk ook gewoon discriminatie.
Er wordt door iedereen lustig erop los gediscrimineerd op de toegevoegde punten. Of het nu gaat om gelijke beloning voor mannen en vrouwen of bij het verkrijgen van een stage of een baan met een buitenlands klinkende naam. Maar ook andersom, wanneer er actief beleid gevoerd wordt om allochtonen voorrang te geven op een baan bij de politie of als ambtenaar bij een gemeente of het Rijk.

Bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Daar worden eigen inwoners die 10 tot 15 jaar op een wachtlijst staan achtergesteld tegenover asielzoekers met een verblijfstatus. Gemeenten stellen binnen een kwartaal een woning beschikbaar. Dus onze eigen overheid discrimineert er ook schaamteloos, vrolijk op los. Uitbreiding met lhbti'ers en invaliden is gewoon symboolpolitiek. Denk je nu werkelijk dat er minder homo's in elkaar worden geslagen als deze zich beroepen op hun grondrechten. Dat een gehandicapte met een hulphond ineens meer welkom is in een restaurant. Het gaat om acceptatie, zolang die er niet is blijft het nodeloos geklets in de ruimte.

Vrijheden zijn niet absoluut, iedere vrijheid heeft ook weer zijn verantwoordelijkheid, beperking en restrictie volgens de wet. Voor de PVV blijft de islam een hekel punt, deze in onze ogen haatdragende ideologie blijft veel dood, verdriet en verderf zaaien en past daarom niet in onze vrije westerse wereld. De ander vindt dat PVV'ers om deze stellingname mag discrimineren. Een ander vindt dan weer dat men daarom PVV'ers terug mag discrimineren.
Zo al we al eerder opmerkte we discrimeneren er met zijn allen vrolijk op los.

Ons PVV raadslid, Natasja las een oproep van het 4/5 mei comité: "Vrijwilligers gezocht". Zij is erg begaan met wat er met onze Joodse medemens is gebeurd tijdens de Tweede wereldoorlog en kan geëmotioneerd vertellen over haar bezoek aan een van de vernietigingskampen uit die tijd. Dus zij besloot te reageren op de vrijwilligersoproep. Zij werd echter afgewezen omdat ze PVV'er is. Naar ons idee zijn we één van de meest Joods en Israël-vriendelijkste fracties in Nederland. Maar zij kreeg het verwijt, "Het comité ziet jullie als de Duitsers" (een net woord voor nazi's, dus).

Nu is er in Zaanstad ook een Bureau Discriminatiezaken, dus besloot Natasja daar een melding te doen. Zonder enig resultaat, dit bureau zag na een gesprek geen aanleiding voor een onderzoek. De coördinator van dit bureau heeft het waarschijnlijk te druk met demonsteren en discrimineren van andere politieke partijen, die hij het recht op vergaderen en samenkomst wil ontnemen. Terwijl Artikel #9 van de Grondwet ook deze rechten probeert te borgen.

Zo al we al eerder opmerkte we discrimeneren er met zijn allen vrolijk op los.


PVV extra

Moties
Amendementen