voorrang leerkrachten, zorgpersoneel en politieagenten

Positief het politieke jaar afgesloten


21 juli. 2023 - Het politieke jaar is deze week met een zomerborrel bij Lab44 op het hembrugterrein afgesloten, onze fractie heeft nu reces. Reces is natuurlijk geen vakantie, we blijven altijd paraat voor als onze kiezers ons nodig hebben en voor calamiteiten.
Het is wel een goed moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wij hebben niet stil gezeten.
We waren betrokken bij 24 moties en amendementen, waarvan 12 als indiener en 12 als mede-indiener. 14 van de 24 zijn aangenomen, waarvan de helft van ons zelf en de helft van de moties die we mede hebben ingediend.
Vier van onze eigen moties zijn verworpen en één ingetrokken.
Vier van de moties die we mede hebben ingediend zijn ingetrokken en 1 verworpen.
Helaas hebben een paar belangrijke moties het niet gehaald, zoals het afschaffen van voorrang voor statushouders op een sociale huurwoning en een motie over asielboten in Zaandam Zuid. Ook onze poging tegen zoekgebieden voor windturbines is voorlopig gestrand. Daarentegen hebben amendementen en moties voor verlagen van de toeristenbelasting en het niet verhogen van leges voor marktgelden en grafleges het wel gehaald.
We hebben met ons amendement met betrekking: woonarken, de bewoners aardig wat ellende bespaard. Op de valreep hebben we voor Krommenie de brug over de Kerksloot geregeld zodat de nieuw te bouwen woonwijk, de Eilanden van Hain ontsloten wordt.
Auto-hatend links een hak flinke gezet door het auto-onvriendelijke S-T-O-M-P principe te transformeren in een tandeloze tijger.
We hebben daarnaast moties tot onderzoek gerealiseerd voor het opnemen van de Jagersplas in de gemeenschappelijke regeling (Recreatiegebieden) en het differentiëren van de afvalstoffenheffing.
We hebben goede zaken gedaan om het overbodige en veel te dure Dam tot Dam fietspad in de toekomst te schrappen.
Er komt op ons initiatief ook een veteranenplantsoen in Zaanstad om onze veteranen te eren. Wij gaan daar verder invulling aan geven.
Al met al kunnen we dus positief afsluiten om er in september weer met nieuwe energie tegenaan te gaan.