Motie PVV voorzieningen

Motie voorzieningen 'Westerwatering'


16 juni 2020 - Dit college van de gemeente Zaanstad houdt veel te weinig rekening met de impact die bouwprojecten hebben op woonwijken.
Door het project 'De Zaanse Helden' in 'Westerwatering' gaan er belangrijke voorzieningen voor de wijk verloren.   Zoals de sportscholen 'Personal Fitness Center Zaandam' en 'Fitland' en kinderspeelparadijs 'Ballorig'.   Deze bedrijven vervullen een belangrijke sociale functie in de wijk, dat wordt te weinig onderkend door de Gemeente.

Om dit College van Burgemeester een Wethouders meer betrokken te krijgen bij 'Westerwatering' hebben wij een motie ingebracht om hier nadrukkelijk rekening mee te houden.
En deze wens bij dit soort projecten ook duidelijker te communiceren met de ontwikkelaars van dit gebied.   Woningbouw is natuurlijk belangrijk, maar een evenwichtige stad is misschien wel zo belangrijk.
Onze motie werd door een overgrote meerderheid gesteund.
De andere motie om niet iedere keer een loopje te nemen met parkeernormen haalde het helaas niet.   Wij vinden dat als het College zich niet aan de door de Raad vastgestelde parkeernorm houdt, sjoemelen.   Ze waren het daar niet mee eens.

Nog geen twee weken later hebben omwonende van het project 'de Zaanse Helden' een brief in de bus gehad dat er betaald parkeren wordt ingevoerd in hun straat.   Dit slechte nieuws wordt gebracht in de vakantie, zodat de meeste mensen dit 'kadootje' krijgen wanneer ze thuis komen van de camping.
Typisch Zaanstad

Motie "Voorzieningen Westerwatering"