Wachtlijsten

Nieuwe manier van woningtoewijzing


15 aug. 2018 - 'De gemeenten werken aan beter verdelen huurhuizen' Als je zoiets leest, denk je als snel "nou dat is een goede zaak", maar is dat werkelijk zo?
Vroeger was het zo: je moest inwoner zijn van de gemeente of economisch verbonden zijn met de stad. Dat klinkt niet zo raar, als Zaankanter kwam je dus in aanmerking voor een woning hier, of je moest hier een baan hebben.
Maar dat is toen 'verbeterd'. Er is voor een regionale samenwerking gekozen: wie het langst ingeschreven staat in de regio heeft de meeste rechten.
Dat lijkt eerlijk, maar is dat wel zo.....? Waarom hebben mensen die al 20 jaar een huis hebben in bijvoorbeeld Amsterdam, en lid zijn gebleven van woningnet, méér recht op een woning in Zaanstad, dan een gescheiden Zaanse vader die al jaren aangewezen is op een veel te dure particuliere sector?
Waarom heeft diezelfde Amsterdammer meer recht op een woning in Zaanstad dan uw kind die al sinds zijn 18de ingeschreven staat, maar nu bijna 30 is en nog steeds bij U op zolder woont?
Het falende woningbouwbeleid van de Gemeente Amsterdam heeft er mogelijk voor gezorgd dat deze Amsterdammer besloten heeft om uit te wijken naar Zaanstad, en uw kind is daar dus mogelijk de dupe van.
Nu moet het dus allemaal weer anders, beter.......maar wat is beter?
Er is echter een probleem bij gekomen. De huisvesting van asielzoekers en/of statushouders: deze bevolkingsgroep legt een zware druk op het krappe woningaanbod.
Amsterdam haalt bij lange na niet het afgesproken quota om statushouders te huisvesten, Zaanstad loopt na een overijverig 2017 ook achter in 2018.
Maar als door de regionale aanpak de gemeente hun taakstelling ook nog eens op de naburige gemeente af kunnen schuiven is het hek van de dam.
Dan wonen uw kinderen met hun 40ste nog bij u op zolder, zeker nu de koopwoningmarkt totaal oververhit is.
"Vol is vol" wordt er geroepen, al wordt dat aan alle kanten tegen gesproken, maar alle huizen in deze regio zijn gewoon vol.
Dus wil de gemeente meer gaan kijken naar urgentie. Dat lijkt een betere manier, maar straks beslist er een ambtenaar dat alle Afrikaanse gelukzoekers meer urgent zijn dan uw op zolder vast geroeste zoon of dochter.
Wij van de PVV Zaanstad zullen dit proces nauwlettend volgen en een vinger aan de pols houden. En wij gaan aan de portefeuille-houdende wethouder vragen met welke insteek gemeente Zaanstad deze gesprekken gaat voeren.
Wij houden U op de hoogte.